fbpx

Turska je zemlja za koju nas veže mnogo stvari. Kulture i tradicije naših naroda, isprepletane su kroz burnu petovekovnu istoriju, a to čine i danas. Kao zemlja koja spaja dva kontinenta i izlazi na četiri mora (Crno, Mramorno, Egejsko i Sredozemno), Turska je nesumnjivo spona između mnogih kultura i civilizacija. Danas broji skoro 70 miliona stanovnika, a glavni grad je Ankara. Najveći grad je Istanbul u kome trenutno živi preko 12 miliona ljudi i predstavlja trgovački i ekonomski centar Turske. Geografski je podeljena u sedam regija: Mramorna, Egejska, Crnomorska, Središnja Anatolija, Sredozemna regija, Istočna Anatolija i Jugoistočna Anatolija. Svaka oblast je specifična po vegetaciji i klimatskim uslovima. Kao turistička destinacija, Turska je jako popularna kod nas i sigurno će ispuniti sva vaša očekivanja od odmora, provoda i letovanja uopšte. Po masovnosti putovanja naših turista je na drugom mestu, odmah posle Grčke.