fbpx

PROGRAM PUTOVANJA:

DAN 1 –  Niš – Beč:

Polazak sa aerodroma “Car Konstantin”  prema redu letenja. Po sletanju na aerodrom u Beču, transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 2 – Beč:

Doručak u odabranom hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

DAN 3 –  Beč – Niš:

Doručak u odabranom hotelu. Transfer od hotela do aerodroma. Polazak aviona za Niš. Kraj programa

VIKEND U BEČU - 2 noćenja - avio
Smena 17.03. 24.03.
19.03. 26.03.
Polazak iz: NIŠA 179 179

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan plaćanja

* CENA JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I ZAVISI OD TRENUTNE RASPOLOŽIVOSTI KAPACITETA.

NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje u celosti prilikom rezervacije.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Avio kartu Niš – Beč – Niš, sa ručnim prtljagom (dimenzije 40x20x25 cm)
  • Smeštaj u odabranom hotelu 3* ili 4*, na bazi 2 noćenja sa doručkom
  • Troškove rezervacije

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Čekirani prtljag
  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
  • Organizovani transfer aerodrom-hotel-aerodrom (na upit)
  • Individualne troškove

NAPOMENA: Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja je turistička agencija Lord Travel, licenca OTP 211/2021- A izdata od Agencije za privredne registre od 30.11.2021. godine. Lord Travel osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 2701381, osiguravača „KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO ” Beograd. Polisa važi od 01.10.2022. do 01.10.2023. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lord Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.