fbpx

*** INDIVIDUALNO PUTOVANJE ***

Primer perioda 25.12.20-10.01.2021.


Tajland • Ostrvo Puket • Bangkok • Krabi • Chiang Mai

Puket – najveće tajlandsko ostrvo, nalazi se u Andamanskom moru. Najpopularnije turističko mesto je Patong sa dugačkom plažom i burnim noćnim životom. Boravak u ovom mestu preporučuje se mladima koji vole izlaske I planiraju da im to bude polazna tačka za izlete I obilaske. Na licu mesta postoji veliki broj lokalnih turističkih agencija koje nude svoje organizovane ture. Takođe, u samom mestu se nalazi veliki broj restorana i barova koji nude usluge hrane I pića. Preko 40 kilometara plaza potvrđuje da svako može nadi svoj omiljeni izbor. Neke od najlepših plaža su KataKamalaKaron i Bangtao.

INDIVIDUALNA PUTOVANJA TAJLAND - PUKET NOVA GODINA

TAJLAND - PUKET
Smena 25.12.
10.01.
Polazak iz: BEOGRADA 1.184

* AVIO KARTA + HOTEL 15 NOĆENJA+ TRANSFER

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja I zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se kompletan iznos za avionske karte I avans 40% za smeštaj, dok se ostatak uplaćuje najkasnije 20 dana pred početak putovanja.

● Plaćanje može biti: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).
● Avio karte je mogude platiti na 3 mesečne rate bez kamate (čekovima)
● Za uplate iz inostranstva dostavljamo instrukcije za plaćanje i po poslatom SWIFT-u možemo da pristupimo izdavanju karata i fiskiranju hotelskih rezervacija. SWIFT je jedini validan dokaz da je rezervacija plaćena, nalog za plaćanje nije validan dokument.
● Za individualna putovanja ne mogu se primeniti ugovori sa firmama i administrativne zabrane.

**** ZA SVAKO PUTOVANJE VAŽNOST PASOŠA MORA BITI MINUMUM 6 MESECI OD DATUMA POVRATKA ****

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

● avio prevoz na relaciji Beograd – Puket -Beograd
● aerodromske takse – podložne promenama
● transferi aerodrom – hotel – aerodrom
● 15 noćenja u dvokrevetnoj standardnoj sobi odabranog hotela na bazi nodenja sa doručkom
● troškovi organizacije i realizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

● fakultativni izleti i individualni troškovi putnika
● obavezno međunarodno zdravsteveno osiguranje
● VIZA: Uz biometrijski pasoš Republike Srbije potrebna je viza. Organzator putovanja posreduje u izdavanju vize. Potrebne su 2 fotografije i pasoš. Cena izdavanja vize sa uslugom Organizatora putoganja iznosi 55 eura za jedan ulaz.


 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizator putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.


OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemogude ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja . Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR.