fbpx

1.DAN

Polazak sa aerodroma Car Konstantin, iz Niša prema redu letenja. Nakon sletanja na Maltu, organizovan transfer do odabranog hotela. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2-3-4.DAN 

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i razgledanje grada. Noćenje.

 

 5.DAN 

Doručak. Organizovan transfer od hotela do aerodroma na Malti. Let do Niša. Kraj programa.

Cene izražene u evrima po osobi.

Malta - avio - Individualni polasci
Smena 13.04. 20.04.
17.04. 24.04.
Polazak iz: NIŠA 379 329

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

* Cena podložna promeni i zavisi od promene cene avio karte.

NAČIN PLAĆANJA: u celosti, prilikom rezervacije

  • gotovinski,
  • kreditnim karticama (Visa, Dina, Master Card, Maestro) ili
  • preko računa, uz profakturu izdatu od strane Lord Travel-a.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Avio kartu na relaciji Niš – Malta – Niš sa uključenim ručnim prtljagom do 10kg (dimenzija 40x20x25cm);
  • Smeštaj u hotelu 3*, na bazi 4 noćenja sa doručkom
  • Organizovani transfer aerodrom – hotel – aerodrom
  • Troškove rezervacije

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Dodatni prtljag po želji putnika, prema tarifi avio prevoznika
  • Međunarodno putno zdravstveno

NAPOMENA: Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


Organizator putovanja je turistička agencija Lord Travel, licenca OTP 211/2021- A izdata od Agencije za privredne registre od 30.11.2021. godine. Lord Travel osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 2701381, osiguravača „KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO ” Beograd. Polisa važi od 01.10.2022. do 01.10.2023. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lord Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.