Covid-19 obavestenje | Lord Travel

OBAVEŠTENJE

Postovani putnici,

Obaveštavamo vas da se Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 15.06.2020.g., usled izmenjenih okolnosti, otkazuju.

Od 11.05.2020. godine LORD TRAVEL DOO će telefonskim putem ili putem e-maila početi sa kontaktiranjem svojih klijenata i kolega posrednika radi daljih instrukcija u vezi ugovorenih turističkih putovanja.
Iako je i dalje u toku usaglašavanje neophodnih procedura, ono što znamo jeste da će svim klijentima biti dostavljena potvrda o zamenskom putovanju, u skladu sa članom 3. Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS-COV-2 usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br.: 63/2020) sa rokom važenja do 31.12.2021. godine, do kada će klijenti isto moći da iskoriste i otputuju u periodu koji im bude odgovarao. Potvrda o zamenskom putovanju glasiće na do današnjeg dana ukupno uplaćeni novčani iznos za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano.

U planu je da LORD TRAVEL DOO dana 18.05.2020. godine počne sa radom u svojoj poslovnici. Tokom radnog vremena od 10:00 do 16:00, u poslovnici biće poštovane preporuke zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i klijenata a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese: office@lordtravel.rs  ili putem telefona: 018/4150822, 018/4150823, mob 065/8150822

U slučaju da ipak odlučite da nas posetite u poslovnici, imajte u vidu da će biti dozvoljen boravak ne više od jedne osobe, stoga molimo da sa sobom ne vodite decu ili da ne dolazite porodično, sa prijateljima, saputnicima ili kućnim ljubimcima. Tokom boravka u poslovnici biće ograničeno, uz neophodno korišćenje maski i rukavica. Takođe, preporučujemo da se pre dolaska najavite i dogovorite vreme sastanka.

Hvala na razumevanju.
LORD TRAVEL